Forbidden Source by Mopiku
English  |  Polski
Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 8 października 2018

MOPIKU ("MOPIKU", "my", "nasz", "nas" lub "nam") szanuje prywatność wszystkich użytkowników i dba o twoje dane. Udostępniamy niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić nasze praktyki dotyczące gromadzenia, używania i ujawniania twoich informacji, które otrzymujemy przez nasze oprogramowanie, aplikacje i produkty, strony internetowe (w tym nasze domeny dostarczane przez MOPIKU) i usługi (zbiorczo, "Produkty") oraz od podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych, produktów i usług podmiotów zewnętrznych, nawet jeśli są dostępne za pośrednictwem naszych Produktów.

Korzystając z któregokolwiek z naszych Produktów, wyrażasz zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie (zbiorczo, "Użycie") swoich informacji w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Bez względu na to, w jakim kraju mieszkasz albo z którego kraju dostarczasz informacje, upoważniasz MOPIKU, aby używało tych informacji w Europie lub w Stanach Zjednoczonych, lub innym kraju, w którym MOPIKU prowadzi działalność. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przekazywania nam danych lub wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób dozwolony w niniejszej Polityce prywatności, nie używaj naszych Produktów. Niezależnie od tego w jakim kraju mieszkasz, MOPIKU dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższy poziom zabezpieczenia twoich danych, tak aby chronić je zgodnie z regulacjami RODO.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji naszej Polityki prywatności w dowolnym czasie według naszego uznania. Najnowsza wersja naszej Polityki prywatności będzie regulować nasze użycie twoich informacji i będzie zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej. Jeśli wprowadzona zmiana, według naszego wyłącznego uznania, jest istotna, wyślemy ci powiadomienie lub opublikujemy ogłoszenie na naszej stronie internetowej. Kontynuując korzystanie z naszych Produktów po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się, że uaktualniona Polityka prywatności jest dla ciebie obowiązująca.

Stosowany w niniejszej Polityce prywatności termin "Dane osobowe" odnosi się do informacji o tobie, które mogą zostać użyte bezpośrednio lub pośrednio, aby zidentyfikować ciebie lub skontaktować się z tobą, takich jak twoje imię i nazwisko, które nam dostarczyłeś, wiek, płeć, wybrane zdjęcie, numer telefon, model telefonu lub system operacyjny, adres email, adres pocztowy, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne lub indywidualny identyfikator gracza. Powyższe dane są zbierane w celu dostarczania tobie Produktów - tworzenia postaci w grze i konta. Informacje zbierane przez nas mają na celu zbieranie statystyk graczy i zaspokajanie ekonomicznie uzasadnionych potrzeb naszej firmy - definiowania grup ludzi, którzy używają naszych produktów i jak najlepsze dostosowywanie się do ich wymagań.

Jak zbieramy i używamy twoich informacji

Informacje, które możesz nam dostarczać

Rodzaje Danych osobowych, które możemy gromadzić (bezpośrednio od ciebie lub ze źródeł podmiotów zewnętrznych) i nasze praktyki dotyczące prywatności zależą od charakteru relacji, jaką masz z MOPIKU i wymogów obowiązującego prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby zbierać informacje istotne tylko dla zgodnych z prawem celów Przetwarzania. Kiedy zbieramy Dane osobowe od ciebie, może to nastąpić (i) by dostarczyć ci Produkty; (ii) by wypełnić umowę; (iii) by wypełnić obowiązki dotyczące zgodności; (iv) by chronić żywotne interesy twoje lub innej osoby; (v) by wykonywać zadania w interesie publicznym; lub (vi) w uzasadnionym interesie naszym lub podmiotów zewnętrznych, lub wobec innych podstaw prawnych dozwolonych przez prawo, np. statystyk.

Informacje, jakie możemy pozyskać, gdy używasz naszych produktów

Poprzez twoje użycie naszych Produktów mozemy otrzymać od ciebie następujące informacje:

W produkcie "Forbidden Source" możemy poprosić o dodatkową zgodę, aby otrzymywać następujące informacje, gdy jest to wymagane, aby używać specyficznych funkcji Produktu:

Możemy gromadzić informacje o tobie, kiedy:

Informujemy cię, gdy gra tworzy dla ciebie indywidualny identyfikator gracza, przypisany do twojego konta i połączony z twoimi danymi.

Dodatkowo, jeśli grasz w nasze gry lub uzyskujesz dostęp do któregokolwiek z naszych Produktów na połączonych aplikacjach zewnętrznych lub łączysz nasze Produkty z jakimikolwiek aplikacjami zewnętrznymi, między innymi sieciami społecznościowymi, możemy otrzymywać pewne informacje o tobie od dostawcy aplikacji podmiotu zewnętrznego. Informacje, które otrzymujemy zależą od aplikacji zewnętrznej, twoich ustawień prywatności i, jeśli dotyczy, ustawień prywatności twoich znajomych w aplikacji zewnętrznej. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Produktów z aplikacji zewnętrznej lub łączysz nasze Produkty z aplikacją zewnętrzną, należy również zapoznać się z warunkami świadczenia usług i polityką prywatności właściwymi dla tej aplikacji zewnętrznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie informacji, jakie aplikacja zewnętrzna nam udostępnia, przejdź do aplikacji zewnętrznej, aby dowiedzieć się więcej odnośnie jej praktyk dotyczących prywatności.

Pozyskujemy, przechowujemy, wykorzystujemy i Przetwarzamy Dane osobowe podane przez ciebie w różnych celach biznesowych, w tym:

Polityka cookie

MOPIKU używa plików cookie lub podobnych technologii do obsługi naszych Produktów i aby zapewnić ci bardziej dopasowane doświadczenia. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany przez przeglądarkę internetową na twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe lub używasz naszych Produktów, pliki cookie są wysyłane na nasze serwery automatycznie. Pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym lub Produktom na "rozpoznawanie" twojego urządzenia i wyświetlania informacji, które są dla ciebie istotne. Kiedy wracasz na strony internetowe MOPIKU, twoje ustawienia są zachowywane, a my możemy personalizować treści, banery, reklamy i promocje, które zobaczysz podczas używania naszych Produktów. Te technologie umożliwiają nam także buforowanie pewnych elementów stron internetowych oraz usług MOPIKU, tak aby zwiększyć wydajność ich działania.

Używamy różnych typów plików cookie, żeby: (i) rozpoznawać twoje preferencje (np. zagrane gry, zakupione dodatki) i pamiętać informacje o twoim koncie, takie jak nazwa użytkownika czy identyfikator; (ii) personalizować reklamy lub promocje; (iii) opracowywać zagregowane statystyki dotyczące sposobu korzystania z naszych Produktów.

Większość przeglądarek internetowych pozwala ci zmieniać ustawienia plików cookie. Typowo ustawienia te mogą być odnalezione w menu opcji lub preferencji w twojej przeglądarce internetowej. Możesz także użyć wtyczek, które pomogą ci zachowywać pliki cookie rezygnacji. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://www.aboutcookies.org. MOPIKU nie wymaga akceptacji plików cookie, jednakże niektóre funkcjonalności na naszych stronach internetowych, produkty i usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli odmówisz akceptacji plików cookie.

ZGADZAJĄC SIĘ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I BEZ ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI LUB URZĄDZENIA MOBILINEGO DOTYCZĄCEGO BLOKOWANIA PLIKÓW COOKIES, ZGADZASZ SIĘ NA ICH WYKORZYSTYWANIE PRZEZ MOPIKU. Wszelkie dane osobowe, które gromadzimy za pomocą lub przechowujemy w plikach cookie są traktowane zgodnie z Polityką prywatności.

Oprócz plików cookie umieszczanych przez domeny, które kontrolujemy, niektóre usługi MOPIKU przechowują pliki cookie umieszczane przez domeny, które nie są naszą własnością. Jeśli zezwalają na to ustawienia przeglądarki, te "zewnętrzne" pliki cookie lub inne technologie umożliwiają pomiar statystyk dotyczących ruchu w witrynie, a także umożliwiają naszym partnerom reklamowym dostarczanie bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Zbieranie i wykorzystywanie informacji przez naszych zewnętrznych partnerów reklamowych opisano poniżej.

Informacje, które udostępniamy podmiotom zewnętrznym

MOPIKU nie sprzedaje i w żaden inny sposób nie ujawnia twoich Danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub za twoją wyraźną zgodą. Informacje dotyczące płatności będą wykorzystywane i udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i mogą być przechowywane przez dostawcę usług na potrzeby przyszłych zamówień.

Możemy ujawnić informacje o tobie: (i) jeśli jest to wymagane przez prawo, nakaz sądowy lub proces prawny; (ii) w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa; (iii) w ramach procesu odkrywania w postępowaniu sądowym; (iv) w celu egzekwowania zasad lub umów MOPIKU; (v) do ściągania kwot należnych MOPIKU; (vi) gdy uważamy, że ujawnienie jest konieczne lub odpowiednie, aby zapobiec fizycznym szkodom lub stratom finansowym lub w związku z dochodzeniem lub ściganiem podejrzewanej lub faktycznej nielegalnej działalności; (vii) w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa podmiotów zewnętrznych MOPIKU lub ogółu społeczeństwa; (viii) w celu rozwiązania kwestii bezpieczeństwa lub kwestii technicznych lub (ix) w dobrej wierze, że ujawnienie jest konieczne lub wskazane z innych względów. Ponadto, od czasu do czasu logi serwera mogą być przeglądane w celach bezpieczeństwa – np. w celu wykrycia nieautoryzowanej aktywności. W takich przypadkach dane dziennika serwera zawierające adresy IP mogą być udostępniane organom ścigania w celu identyfikacji użytkowników w związku z prowadzonym przez nie dochodzeniem w sprawie niedozwolonych działań.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia lub przekazania wszelkich informacji, które o tobie posiadamy w przypadku proponowanego lub faktycznego zakupu, jakiejkolwiek reorganizacji, sprzedaży, dzierżawy, fuzji, joint venture, cesji, połączenia lub innego rodzaju nabycia, zbycia lub finansowania całości lub części naszej działalności lub dowolnych aktywów lub udziałów firmy (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia MOPIKU dołoży starań, aby nakazać przejmującemu korzystanie z Danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Udostępniamy twoje Dane osobowe podmiotom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby pomóc nam w dostarczaniu ci naszych Produktów, tak aby nasi partnerzy mogli, dostarczać i ułatwiać korzystanie i płatność za nasze Produkty.

Informacje udostępniane za twoją zgodą

Możemy udostępniać lub ujawniać twoje dane na twoje polecenie, jeśli zdecydujesz się je udostępnić lub ujawnić lub upublicznić za pośrednictwem twoich urządzeń w inny sposób. Jeśli udostępniasz lub ujawniasz swoje dane: (i) publikując lub udostępniając je za pośrednictwem naszych Produktów, (ii) podczas interakcji ze znajomymi i innymi graczami naszych gier (iii) za pomocą innych usług, takich jak media społecznościowe lub inne lub usługi sieciowe, lub jeśli zdecydujesz się zezwolić naszym Produktom na interakcję z wyżej wymienionymi usługami – informacje te mogą być udostępniane. Wspomniane usługi podlegają innym zasadom dotyczącym wykorzystywania lub ujawniania przekazanych im Danych osobowych. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Politykami prywatności innych usług, z których korzystasz.

Informacje udostępniane naszym usługodawcom

Możemy angażować zewnętrznych dostawców usług do współpracy z nami w celu świadczenia określonych usług w związku z dostarczaniem przez nas Produktów, w tym usług hostingowych, usług płatniczych, obsługi klienta, usług marketingowych, analizy danych, ochrony danych, przetwarzania płatności, czynności prawnych i pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i realizacji zamówień oraz pomocy w zrozumieniu, rozwijaniu, dostarczaniu i ulepszaniu oferowanych przez nas Produktów. Ci zewnętrzni dostawcy usług mogą mieć dostęp do twoich Danych osobowych na podstawie naszych instrukcji i wiążącej umowy powierzenia danych wyłącznie w celu świadczenia usług w naszym imieniu i są zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania twoich Danych osobowych w żadnym innym celu.

Informacje udostępniane naszym partnerom

W związku z opracowywaniem i dostarczaniem naszych Produktów oraz w związku z dostarczaniem gier naszych partnerów możemy współpracować z zewnętrznymi twórcami, wydawcami i/lub licencjodawcami oraz innymi partnerami biznesowymi, aby pomóc nam w dostarczaniu naszych Produktów, do których przekazujesz nam swoje dane. Udostępniamy takie informacje naszym partnerom wyłącznie zgodnie z umową powierzenia danych, na mocy której nasz partner jest zobowiązany do nieujawniania lub niewykorzystywania takich informacji w żadnym innym celu. Jeśli chcesz, aby twoje Dane osobowe nie były już wykorzystywane przez naszych partnerów, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@mopiku.com, a my przekażemy twoje żądanie partnerowi, mając na uwadzę jednak, że jeśli takie informacje nie zostaną udostępnione naszemu partnerowi, może to wpłynąć na twoją zdolność do korzystania lub uzyskiwania dostępu do części naszych Produktów.

Informacje udostępniane podmiotom zewnętrznym

Możemy udostępniać lub ujawniać twoje dane nieprywatne, pozbawione elementów umożliwiających identyfikację (zanonimizowane), zagregowane lub w inny sposób pozbawione cech danych osobowych podmiotom zewnętrznym, w tym zewnętrznym wydawcom, reklamodawcom i sieciom reklamowym oraz firmom, z którymi współpracujemy.

Informacje ujawniane w związku z transakcjami biznesowymi

Informacje, które zbieramy od naszych użytkowników, w tym Dane osobowe, są uważane za aktywa biznesowe. W rezultacie, w przypadku zakończenia działaności lub ogłoszenia upadłości lub jeśli zostaniemy przejęci w wyniku transakcji, takiej jak fuzja, przejęcie lub sprzedaż aktywów, twoje Dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane zewnętrznemu nabywcy w związku z transakcją. Niniejsza Polityka prywatności będzie miała zastosowanie do twoich danych przekazanych zewnętrznemu nabywcy.

Informacje udostępniane za granicę i międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Wszystkie Dane osobowe wysyłane lub gromadzone przez MOPIKU mogą być przechowywane w dowolnym miejscu na świecie, w tym między innymi: w Stanach Zjednoczonych, w chmurze, na naszych serwerach, serwerach naszych podmiotów stowarzyszonych lub serwerach naszych usługodawców. Przekazując informacje firmie MOPIKU, wyrażasz zgodę na przechowywanie twoich Danych osobowych w lokalizacjach, które mogą mieć mniej rygorystyczną ochronę prywatności niż twoja jurysdykcja.

Jak określono w niniejszej Polityce prywatności, MOPIKU może udostępniać Dane osobowe naszym usługodawcom, konsultantom i podmiotom stowarzyszonym w celu dostarczenia ci produktu lub usługi, o którą prosiłeś, lub do wewnętrznych celów biznesowych naszych i naszych podmiotów stowarzyszonych. Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecydujesz się przekazać nam swoje Dane osobowe, możemy przekazywać twoje Dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzać, a ty wyrażasz zgodę na takie przekazywanie i przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych.

Media społecznościowe i reklamy oparte na zainteresowaniach

Zachęcamy do zachowania ostrożności podczas podawania informacji o sobie (np. nazwa postaci w grze, profil użytkownika, komunikacja z innymi użytkownikami naszych Produktów na forach, tablicach ogłoszeniowych lub w innych miejscach w naszych Produktach), które mogą być publicznie widoczne za pośrednictwem naszych Produktów dla innych i mogą być przeszukiwane w celu ułatwienia zaproszeń użytkowników lub innych aspektów naszych Produktów, a w niektórych przypadkach mogą być indeksowane przez wyszukiwarki i publicznie widoczne poza naszymi Produktami. Niektóre twoje osiągnięcia lub działania w ramach Produktu mogą być wyświetlane i widoczne w naszych Produktach przez innych użytkowników w związku z określonymi funkcjami. Zalecamy, aby nie ujawniać publicznie żadnych Danych osobowych. Na przykład zalecamy, abyś nie używał swojego prawdziwego imienia i nazwiska ani innych informacji, które mogą być użyte do osobistej identyfikacji lub skontaktowania się z tobą w ramach nazwy twojej postaci w grze lub twoich publicznych postów. MOPIKU nie ponosi odpowiedzialności za działania innych użytkowników, naszych partnerów lub innych podmiotów zewnętrznych, którym zdecydujesz się podać swoje Dane osobowe lub w inny sposób współdziałać i/lub za sposób, w jaki informacje te są wykorzystywane przez inne osoby.

Wszyscy użytkownicy Internetu - pliki cookie, pixel tags, web beacons i informacje zbiorcze

Informacje techniczne i statystyki użytkowania mogą być gromadzone za pomocą narzędzi do gromadzenia danych, takich jak pliki cookie, pixel tags, web beacons i danych dziennika podczas korzystania z naszych Produktów. My i/lub usługodawcy działający w naszym imieniu, tacy jak Google Analytics i/lub nasi zewnętrzni reklamodawcy, używamy plików cookie, będącymi małymi plikami tekstowymi, które witryny internetowe umieszczają na twoim urządzeniu podczas przeglądania sieci lub korzystania z innych podobnych technologii. Możemy używać zarówno sesyjnych plików cookie (które trwają do momentu zamknięcia przeglądarki), jak i trwałych plików cookie (które trwają do momentu ich usunięcia przez ciebie lub twoją przeglądarkę). Chociaż większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, możesz zmienić opcje przeglądarki, aby przestać automatycznie akceptować pliki cookie lub wyświetlać monit przed zaakceptowaniem plików cookie. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich części lub funkcji naszych Produktów. Niektórzy zewnętrzni programiści, wydawcy i inne firmy, z którymi współpracujemy (w tym zewnętrzni reklamodawcy), mogą również umieszczać własne pliki cookie w twojej przeglądarce. Pixel tag to obraz elektroniczny, często pojedynczy piksel, który zwykle nie jest widoczny dla użytkowników i może być powiązany z plikami cookie na dysku twardym użytkownika. Web beacons to małe pliki, które pozwalają nam mierzyć działania odwiedzających nasze Produkty. Korzystamy również z danych dziennika, które pozyskujemy automatycznie za pośrednictwem naszych serwerów.

Możemy wykorzystywać te informacje, które uzyskujemy za pomocą plików cookie, web beacons, danych dziennika i podobnych narzędzi do gromadzenia danych, aby zidentyfikować, że zalogowałeś się do naszych Produktów, pomóc nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych Produktów, spersonalizować i poprawić wrażenia z gry, rozwijać, dostarczać, dostosowywać i ulepszać nasze Produkty, oceniać skuteczność i popularność naszych Produktów, śledzić nawyki związane z graniem, pomagać nam w określaniu skuteczności kampanii marketingowych i reklamowych (w tym informować nas, czy otrzymałeś i otworzyłeś nasz email), monitorować, analizować i rozumieć trendy oraz komunikować się z tobą na temat produktów lub usług oferowanych przez MOPIKU i naszych partnerów.

Możemy analizować (i angażować podmioty zewnętrzne do analizy) te informacje, gdy pracujemy nad poprawą doświadczenia użytkownika w grze, rozwijaniem, dostarczaniem, dostosowywaniem i ulepszaniem naszych Produktów, oferowaniem ukierunkowanego wyboru reklam i dostarczania w celu spersonalizowania doświadczenia użytkownika poprzez zwiększenie prawdopodobieństwa, że reklamy produktów i usług, które widzisz, będą ci się podobać, praktyka znana jako reklama behawioralna i/lub profilowanie, oraz przeprowadzaniem analiz stron internetowych (tj. analizowanie ruchu i innej aktywności użytkownika końcowego w celu poprawy twojego doświadczenia). Możemy wysyłać powiadomienia push na twoje urządzenie mobilne, aby zapewnić aktualizacje Usług i inne istotne wiadomości. Powiadomieniami push można zarządzać w ustawieniach aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym. Możemy używać plików cookie do monitorowania zbiorczego wykorzystania i kierowania ruchu internetowego dla naszych Produktów. Możemy wykorzystywać adres IP danej osoby do zwalczania spamu, złośliwego oprogramowania i kradzieży tożsamości. Możemy również używać adresu IP do generowania zbiorczych, nieidentyfikujących informacji o sposobie korzystania z naszych Produktów.

Możemy śledzić, w jaki sposób korzystasz z odnosników w naszych Produktach, w tym naszych powiadomień email, produktów i usług podmiotów zewnętrznych oraz innych aplikacji. Możemy wykorzystywać informacje o odnośnikach do opracowywania, dostarczania i ulepszania naszych Produktów, pokazywania ci bardziej odpowiednich reklam, komunikowania się z tobą na temat produktów lub usług oferowanych przez MOPIKU i naszych partnerów, personalizowania twoich wrażeń z gry i udostępniania zbiorczych statystyk kliknięć, takich jak ile razy kliknięto w dany odnośnik.

O ile wyraźnie nie wyrazisz zgody na wykorzystywanie i udostępnianie swoich Danych osobowych dotyczących lokalizacji geograficznej urządzenia mobilnego, dane o lokalizacji będą gromadzone i wykorzystywane wyłącznie anonimowo w formie, która nie umożliwia identyfikacji użytkownika. Należy pamiętać, że niektóre usługi oparte na lokalizacji mogą wymagać Danych osobowych użytkownika, aby funkcja działała zgodnie z przeznaczeniem.

Zewnętrzni dostawcy usług, reklamodawcy, tacy jak firmy dostarczające reklamy w naszych Produktach, programiści i wydawcy mogą również używać plików cookie lub innych technologii, a praktyki takich podmiotów zewnętrznych podlegają ich własnym politykom prywatności.

Korzystając z naszych Produktów, wyrażasz zgodę na używanie przez nas oraz naszych usługodawców i partnerów plików cookie, web beacons, danych dziennika i podobnych narzędzi do gromadzenia danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Po zebraniu danych MOPIKU poinformuje Cię, że nastąpi profilowanie, a także przedstawi uzasadnienie i przewidywane konsekwencje takiego Przetwarzania. Możesz w dowolnym momencie zażądać od MOPIKU potwierdzenia jakiegokolwiek Przetwarzania, w tym profilowania i jego konsekwencji. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się profilowaniu; Przetwarzanie musi zostać wstrzymane, chyba że MOPIKU ma podstawę prawną, która jest nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Wybór/metody rezygnacji

Masz prawo zrezygnować z niektórych zastosowań i ujawnień swoich Danych osobowych, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jeśli wyraziłeś(aś) zgodę na przetwarzanie przez MOPIKU swoich Danych osobowych lub Wrażliwych danych osobowych ("Dane wrażliwe"), możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie i zrezygnować. Ponadto, zanim wykorzystamy Dane osobowe w jakimkolwiek nowym celu, do którego nie zostaliśmy pierwotnie upoważnieni przez ciebie, przekażemy informacje dotyczące nowego celu i damy ci możliwość rezygnacji.

Przed ujawnieniem Danych wrażliwych podmiotom zewnętrznym lub przed Przetwarzaniem Danych wrażliwych w celu innym niż ich pierwotny cel lub cel później upoważniony przez Podmiot danych, MOPIKU dołoży starań, aby uzyskać twoją wyraźną zgodę. W przypadku gdy uzyskanie zgody na Przetwarzanie Danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, MOPIKU będzie postępować zgodnie z prawem lub umową.

"Bez śledzenia"

Podczas korzystania z usług internetowych MOPIKU, MOPIKU może gromadzić informacje umożliwiające identyfikację osoby dotyczące aktywności online poszczególnych użytkowników na przestrzeni czasu i w różnych witrynach internetowych lub usługach internetowych obsługiwanych przez MOPIKU. Aby korzystać z usług online MOPIKU, poszczególni użytkownicy są połączeni ze swoimi konkretnymi kontami i dlatego MOPIKU nie odpowiada na sygnały "Bez śledzenia". MOPIKU udostępnia identyfikatory reklamowe zewnętrznym partnerom reklamowym i może zezwolić zewnętrznym partnerom reklamowym na wyświetlanie reklam w witrynach internetowych MOPIKU i innych platformach internetowych w celu gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację użytkownika na temat aktywności online poszczególnych użytkowników w czasie i w różnych witrynach internetowych lub usługach online.

Prawa dostępu, poprawiania, usuwania i ograniczania

Możesz poprosić o potwierdzenie, czy MOPIKU przetwarza twoje Dane osobowe, zażądać dostępu do Danych osobowych i poprosić nas o poprawienie, zmianę lub usunięcie tych informacji tam, gdzie się znajdują.

Jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, możesz użyć dowolnej z metod określonych w niniejszej Polityce prywatności, aby (i) zażądać potwierdzenia Przetwarzania; (ii) ubiegać się o dostęp do; (iii) otrzymać (przenieść), w tym do innego administratora; (iv) ograniczyć lub sprzeciwić się Przetwarzaniu; (v) domagać się sprostowania; lub (vi) zażądać usunięcia twoich Danych osobowych przechowywanych przez MOPIKU. Takie żądania będą przetwarzane zgodnie z lokalnymi przepisami, w tym bez zbędnej zwłoki i zgodnie z wszelkimi wymaganymi ramami czasowymi.

Chociaż MOPIKU dokłada starań w dobrej wierze, aby zapewnić osobom fizycznym dostęp do ich Danych osobowych, mogą wystąpić okoliczności, w których MOPIKU nie będzie w stanie zapewnić dostępu, w tym między innymi: gdy informacje zawierają tajemnicę prawną, naraziłyby na szwank prywatność innych osób lub inne uzasadnione prawa, w przypadku gdy ciężar lub koszt zapewnienia dostępu byłby nieproporcjonalny do zagrożeń dla prywatności danej osoby w danym przypadku lub gdy jest to własność handlowa. Jeśli MOPIKU stwierdzi, że dostęp powinien być ograniczony w konkretnym przypadku, dołożymy wszelkich starań, aby przedstawić ci wyjaśnienie, dlaczego decyzja ta została podjęta w wymaganych ramach czasowych (około jednego miesiąca), sposób kontaktu dla wszelkich dalszych zapytań i wszystkie inne informacje wymagane przez prawo. Aby chronić Twoją prywatność, MOPIKU podejmie uzasadnione handlowo kroki w celu zweryfikowania twojej tożsamości przed przyznaniem dostępu do twoich Danych osobowych lub wprowadzeniem w nich jakichkolwiek zmian.

Odszkodowanie/zgodność i odpowiedzialność

Jeśli po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności chcesz przesłać prośbę lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące prywatności, skontaktuj się z MOPIKU pod adresem privacy@mopiku.com.

MOPIKU zajmie się twoimi obawami i spróbuje rozwiązać wszelkie problemy związane z prywatnością w odpowiednim czasie. Jeśli jesteś obywatelem UE lub Szwajcarii i uważasz, że MOPIKU nie przestrzega warunków niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z MOPIKU, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

Bezpieczeństwo twoich informacji

Bezpieczeństwo wszystkich Danych osobowych dostarczonych do MOPIKU jest dla nas ważne, dlatego podejmujemy uzasadnione administracyjne, fizyczne i elektroniczne środki w celu ochrony Danych osobowych, które zdecydujesz się nam przekazać, przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Niestety, żaden system bezpieczeństwa nie może być w 100% bezpieczny i nie możemy zagwarantować, że komunikacja między tobą a MOPIKU lub naszymi Produktami, ani jakiekolwiek informacje przekazane nam w związku z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem naszych Produktów, są całkowicie bezpieczne. Nieautoryzowane wejście lub użycie, awaria sprzętu lub oprogramowania oraz inne czynniki mogą w dowolnym momencie zagrozić bezpieczeństwu informacji użytkownika. W związku z tym nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji.

Odnośniki do innych witryn

Nasze Produkty mogą zawierać odnośniki do innych witryn internetowych i mogą zapewniać dostęp do produktów, usług i aplikacji będących własnością lub dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, które nie są powiązane ani kontrolowane przez MOPIKU. Wszelkie informacje, które podajesz w witrynie internetowej, produkcie, usłudze lub aplikacji podmiotu zewnętrznego, są dostarczane bezpośrednio właścicielowi witryny, produktu, usługi lub aplikacji i podlegają polityce prywatności tej strony. Nasza Polityka prywatności nie dotyczy takich stron internetowych, produktów, usług lub aplikacji. Fakt, że na przykład łączymy się z witryną internetową lub usługą podmiotu zewnętrznego, nie stanowi poparcia ani reprezentacji jakiegokolwiek powiązania z tym podmiotem zewnętrznym, ani nie jest potwierdzeniem polityki lub praktyk dotyczących prywatności lub bezpieczeństwa informacji takiego podmiotu zewnętrznego lub ich zgodności z prawem. Nie sprawujemy kontroli nad stronami internetowymi, produktami, usługami lub aplikacjami podmiotów zewnętrznych. Aby chronić swoje informacje, zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności witryn internetowych, produktów, usług i aplikacji, do których uzyskujesz dostęp. Zgadzasz się, że MOPIKU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoje interakcje z takimi podmiotami zewnętrznymi lub za żądania informacji zainicjowane przez takie podmioty zewnętrzne ani za późniejsze wykorzystanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie informacji, które decydujesz się im dostarczyć.

Inne ważne informacje

Niniejsza Polityka prywatności jest wdrażana przez MOPIKU i wszystkie jego oddziały operacyjne, spółki zależne i stowarzyszone. Zgoda na niniejszą Politykę prywatności i udostępnienie danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do wykonania umowy i świadczenia usług w twoim imieniu.

Definicje

"Dane osobowe" to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("Podmiot danych"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub jednego lub więcej szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

"Przetwarzanie" oznacza dowolną operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych, w sposób automatyczny lub inny, np. zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odzyskiwanie, konsultacje, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

"Wrażliwe dane osobowe" lub "Wrażliwe dane" to podzbiór Danych osobowych, które ze względu na swój charakter zostały sklasyfikowane zgodnie z prawem lub polityką jako zasługujące na dodatkowe zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa. Wrażliwe dane osobowe obejmują (a) wszystkie numery identyfikacyjne wydane przez rząd (w tym numery ubezpieczenia społecznego Stanów Zjednoczonych, numery ubezpieczenia społecznego Kanady, numery prawa jazdy i numery paszportów); (b) indywidualne numery rachunków finansowych (numery rachunków bankowych, numery kart kredytowych i inne informacje, jeżeli informacje te umożliwiłyby dostęp do rachunku finansowego Osoby, której dane dotyczą); (c) dokumentację medyczną/zdrowotną osoby, której dane dotyczą (np. informacje o zdolności do wykonywania obowiązków); (d) Dane osobowe uzyskane od indywidualnej agencji sprawozdawczej w Stanach Zjednoczonych i podlegające ustawie o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej; oraz (e) Dane osobowe dotyczące mieszkańców UE, które są sklasyfikowane jako "szczególne kategorie danych osobowych" zgodnie z prawem UE, które obejmują następujące elementy danych: (1) rasa, (2) pochodzenie etniczne, (3) religia lub przekonania polityczne, (4) członkostwo w związkach zawodowych, (5) informacje dotyczące zdrowia lub dane biometryczne, (6) orientacja seksualna lub informacje o życiu seksualnym Osoby, której dane dotyczą, oraz (7) informacje o przestępstwach lub domniemanych przestępstwach popełnionych przez Osoby, których dane dotyczą.

"Podmiot zewnętrzny" lub "Podmioty zewnętrzne" to każda jedna lub więcej osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż MOPIKU lub pełnomocnicy MOPIKU.

Komunikacja wychodząca

Przycisk "Anuluj subskrybcję" lub równoważny odnośnik będzie wyświetlany na górze lub dole marketingowej komunikacji emailowej wysyłanej przez MOPIKU, tak aby można było z niej zrezygnować. Jednakże, nadal będziemy wysyłać wiadomości związane z transakcjami dotyczącymi Produktów lub usług, które zamawiasz.

Retencja

MOPIKU przechowuje Dane osobowe, które otrzymujemy, zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności, w oparciu o następujące kryteria. Przechowujemy Dane osobowe tak długo, jak długo korzystasz z naszych Produktów lub gdy jest to konieczne do realizacji celu (celów), dla których zostały zebrane, dostarczania naszych produktów i usług, rozwiązywania sporów, ustanawiania obrony prawnej, przeprowadzania audytów, realizowania uzasadnionych celów biznesowych, egzekwowania naszych umów lub w oparciu o inne kryteria wymagane do przestrzegania umów i obowiązujących przepisów.

Nasza polityka dotycząca dzieci

Nasze Produkty nie są przeznaczone ani skierowane do dzieci poniżej 13. roku życia i nie gromadzimy świadomie Danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia zgodnie z lokalnymi przepisami lub zgodnie z wymogami lokalnego prawa. Dzieci poniżej 13. roku życia nie powinny używać ani próbować używać naszych Produktów i jeśli masz mniej niż 13 lat, nie próbuj korzystać z naszych Produktów ani nie przesyłaj nam żadnych informacji o sobie. Jeśli dowiesz się, że twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe bez twojej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@mopiku.com w celu zażądania usunięcia tego typu informacji z naszych rejestrów. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy Dane osobowe dzieci poniżej 13. roku życia (lub 16 w odniesieniu do obywateli UE, chyba że członek EOG ustali inaczej), podejmiemy uzasadnione środki, aby usunąć te informacje z naszych rejestrów.

Twoj kraj może wymagać innego limitu wiekowego (np. 16 lat - w szczególności dla państw EOG lub UE). Jeżeli w twoim kraju przewidziano wyższy limit wiekowy, przetwarzanie twoich danych wymaga zgody rodzica lub osoby opiekującej się tobą. Na przykład, jeśli chcesz, abyśmy wysyłali ci biuletyn i materiały reklamowe, musisz wysłać zgodę rodziców lub opiekunów na nasz adres email. Jeśli nie, możemy nie być w stanie zapewnić ci pełnego dostępu do wszystkich opcji oferowanych przez nasze Produkty.

Pytania?

Skontaktuj się z nami pod adresem privacy@mopiku.com, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze odnośnie naszej Polityki prywatności.

contact@mopiku.com
2024 Mopiku. All rights reserved.