Forbidden Source by Mopiku
English  |  Polski
Klauzula informacyjna RODO

Data wejścia w życie: 8 października 2018

Zgodnie z art. 13 par. 1 i par. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 2016/679, informuję, że:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Jakub Moskal, działający jako firma Mopiku Jakub Moskal z siedzibą w Gdyni, zwaną dalej MOPIKU.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z gry stworzonej przez MOPIKU i powiązanych produktów, zgodnie z postanowieniami Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie biuletynu lub informacji marketingowych, twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podane przez ciebie dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów zewnętrznych:
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe,
  • podmiotom świadczącym usługi statystyczne,
  • platformom gier.
 4. Podane przez ciebie dane osobowe będą przekazywane do kraju trzeciego.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
 6. Posiadasz prawo dostępu do treści twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi ci korzystanie z gry lub innych powiązanych produktów.
 9. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, w celu dostarczania ci najciekawszych treści - gier i ofert w grze oraz reklam.
contact@mopiku.com
2024 Mopiku. All rights reserved.